Leiderschap

Als je persoonlijk leiderschap ontwikkelt, voel je gaandeweg dat je groeit, dat je krachtiger wordt en authentieker. Je gaat anderen inspireren. Persoonlijk leiderschap opent de weg naar respectvol en zorgvuldig samenwerken en leidinggeven aan jezelf of aan anderen.
Read More..

Team ontwikkeling

Teamontwikkeling is er op gericht het team inzicht te geven waardoor ze beter presteren en zich als team ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen.
Read more..

Coaching

Coaching is iets heel persoonlijks en als het goed is kom je in de gesprekken heel dicht bij jezelf. Essentieel voor het succes is dan ook de klik tussen de gecoachte en de coach. Daarom vind ik het van belang dat bij interesse, er eerst een uitgebreid gesprek komt.
Read more..

Mediation

Geschillen kun je oplossen door een rechter in te schakelen, maar soms werkt mediation beter. Mediation is door de rechterlijke macht dan ook volledig erkend als methode om geschillen te beslechten.
Read more..

Over Talking Minds

Kort over Mij

Mijn naam is Daan van Kooten. Ik ben oprichter en eigenaar van Talking Minds. Sinds 2000 richt ik mij op zakelijke coaching. Ik doe dit in de vorm van:

Hier een paar zinnen die mijn persoonlijke stijl omschrijven:

 • Confronteert als het kan
 • Insights termen, Bemiddelaar
 • Laat mensen in waarde
 • Is oordeelloos
 • Voelt behoeften goed aan
 • Prikkelt met humor
 • Is aanmoedigend en positief
 • Gericht op harmonie
 • Is een verbindende stabiele kracht
 • daan van kooten
  Daan van KootenOprichter / eigenaar
  Linked In

  Dit is wat mijn opdrachtgevers over mij zeggen:

 • Geïnteresseerd in mensen en in hun intenties
 • Zet aan tot denken
 • Stimuleert ander gedrag
 • Plaatst zaken in perspectief en relativeert
 • Zuiver instinct, voelt dingen haarfijn aan
 • Vertrouwenwekkend, luistert, begripvol
 • Hartelijk, inlevend, en vriendelijk
 • Enthousiast, spontaan en inspirerend
 • Laat mensen in waarde, stelt hen op hun gemak
 • Ontwapenend, haalt de zere angel eruit
 • Ziet mogelijkheden van ieder mens
 • Ik werk vanuit mijn missie om mensen te helpen hun ware intentie helder te krijgen en hen te activeren daar iets mee te doen.

  Van persoonlijk naar dienend leiderschap voor teams

  Begin 2013 ben ik samen met Eunice Gubbels van Yellowbox project Kunst van de Leider begonnen. Wij hebben ieder meer dan tien jaar ervaring als trainer en coach en wij hebben ook geruime tijd in het bedrijfsleven gewerkt. Met het programma 'Kunst van de Leider' willen wij een positieve en effectieve bijdrage leveren aan mens en organisatie.

  Mijn trajecten zijn altijd gericht op doelen in de toekomst.

  Hiervoor is het vaak nodig om terug te kijken in het verleden, hiervan te leren en dan weer de koppeling te maken naar de praktijk gericht op de toekomst.

  Contact Talking Minds

  Locatie

  Contact Formulier

  Insights Discovery

  Iedereen heeft verschillende behoeften en verwachtingen.
  Ontdek je innerlijke kracht met Insights Discovery

  Talking minds werkt veel met de instrumenten van Insights. Hierbij gaan we ervan uit dat iedere persoon in elke organisatie uniek is. Iedereen heeft verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Niet zelden staan deze verschillen effectieve samenwerking in de weg, terwijl ze in feite een grote potentiële kracht vormen.

  Het Insights Discovery profiel leert ons om de verschillen te begrijpen. Meer te begrijpen van onszelf, van anderen en hoe we de verschillen kunnen gebruiken om onze relatie en samenwerking te optimaliseren.

  Op basis van de Insights methodiek kan Talking Minds verschillende mogelijkheden toepassen:
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Team effectiviteit
  • Sales effectiviteit
  • Leadership
  • Full Circle (360 graden feedback)
  • Team cultuur
  discovery insights

  insights met Daan van Kooten

  Ontdek je kleur om de problemen waar je mee worstelt te ontgrendelen.

  De doelstellingen van het gebruik van een Insights Discovery profiel is: het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren, om te zorgen dat je die zo effectief mogelijk kan gebruiken en inzetten. Insights Discovery zorgt bovendien voor een gezamenlijke kleurentaal om zaken op een neutrale (niet aanvallende) wijze bespreekbaar te maken. De meest basale vorm van het Insights Discovery wiel onderscheidt vier groepen of kleurenkwadranten, die worden aangeduid met:

  • Vurig Rood
  • Stralend Geel
  • Zacht Groen
  • Helder Blauw.

  We gebruiken allemaal alle vier deze kleuren, in meer of mindere mate. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.

  Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung.

  Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt de wijze van communiceren, nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, etcetera.

  Cases - Talking Minds

  Opdrachtgever: Organisatie in de zorgsector

  - Aanleiding Team bestaande uit 12 leden die solistisch werk doen. Er is duidelijk verschil in voorkeursgedrag bij de teamleden. Hierdoor is er soms minder begrip voor de ander waardoor de samenwerking niet optimaal verloopt. Dit manifesteert zich in verminderde teameffectiviteit en het niet opmerken (of soms zelfs) missen van kansen.

  - Doelstelling
  - Inzicht in jezelf
  - Inzicht in de ander
  - Afstemmen en verbinden met de ander
  - Initiëren van concrete gedragsverandering

  - Werkwijze Om de doelstellingen te behalen is er gekozen om te werken met de materialen en persoonlijkheidsprofielen van Insights. Op deze manier werden de verschillen op een positieve manier onder de aandacht gebracht (iedere persoon heeft sterke en minder sterke kanten). Doordat duidelijk werd dat de verschillen ontstaan vanuit een bepaalde voorkeur van de teamleden werd de basis gelegd om met elkaar in gesprek te gaan waar het goed gaat en minder goed gaat. Met name door het begrip dat er voor elkaar was ontstaan kon de brug geslagen worden naar het afspreken van concrete gedragsveranderingen.

  - Resultaat Het team heeft enorm resultaat geboekt door een aantal teamafspraken te maken (veranderen) waardoor ze automatisch veel vaker met elkaar in contact kwamen. Ze gaven zelf aan dat dit niet alleen het werk ten goede kwam, maar ook het plezier in het werk. Dat was 'bijvangst'. Verder heeft een ieder individuele afspraken gemaakt wat er versterkt/verbeterd kon worden. Deze afspraken zijn in het team gedeeld en verankerd. Iedere maand is er kort overleg in het team of ze nog op de juiste weg zitten of dat er zaken aangepast kunnen / moeten worden. Dit is een nieuwe manier van werken voor het team wat ze scherp en gefocused houdt op de koers die ze varen. Dit komt het teamwerk ten goede en daar was het uiteindelijk allemaal om te doen.

  Leiderschap - Talking Minds

  Verbinding tussen mens en organisatie op wezenlijk niveau
  Autoriteit is noch nodig noch nuttig om leiderschap te tonen.

  Elk mens heeft talent, waarden en bezieling. Als medewerkers vanuit deze krachten werken, worden zij veel effectiever en gelukkiger. Een echte leider verstaat de kunst om deze innerlijke kracht bij zichzelf en anderen te activeren. Er is genoeg succes, geluk en plezier voor iedereen. Als je vanuit persoonlijk leiderschap de ander dient, beleef je dit steeds vaker.

  Leiderschap is er op gericht dat medewerkers zelf betere besluiten nemen, in plaats van jouw besluiten beter uit te voeren.
  Je kunt bijvoorbeeld denken aan:
  • diepgaand persoonlijk inzicht krijgen
  • benutten elkaars kwaliteiten, bezieling en waarden
  • koppelen innerlijke kracht aan strategische organisatiedoelen
  • leren hoe zij de innerlijke kracht in anderen activeren
  leiderschap

  Waarom geen beter gebruik maken van al het aanwezige potentieel?

  Elk mens heeft talent, waarden en bezieling. Als medewerkers vanuit deze krachten werken, worden zij veel effectiever en gelukkiger. Een echte leider verstaat de kunst om deze innerlijke kracht bij zichzelf en anderen te activeren. Het programma 'Kunst van de Leider' helpt (management)teams daarbij.

  Team Ontwikkeling - Talking Minds

  Het maakt niet uit wat voor prestaties je hebt behaald; iemand heeft je geholpen.
  Doelgericht samenwerken

  Teamcoaching is er op gericht het team inzicht te geven waardoor ze beter presteren en zich als team ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurend) coachingstraject.

  Teamwork is de brandstof die het mogelijk maakt met gewone mensen ongewone resultaten te bereiken.
  In mijn teamcoaching richt ik me voornamelijk op:
  • Team effectiviteit.
  • Team cultuur
  • Full circle feedback (360 graden feedback)
  • Sales effectiviteit
  • Leiderschap binnen teams
  teambuilding

  Door het overwinnen van belemmeringen die prestaties in de weg staan is: hoe groepen hechte teams worden.

  Wanneer een team wezenlijke bijdragen levert aan een organisatie staan individuele teamleden in hun kracht. Hun samenspel is als een orkest die tot goede prestaties en resultaten leidt. Succesvolle teams vormen een gezond geheel, waarin persoonlijke aspiraties en expertises zich met elkaar verbinden ten gunste van de organisatie.Wat is uw rol in een team? Kunt u goed samenwerken of werkt u liever alleen? Talking Minds kan teamleden begeleiden in hun ontwikkeling in de vorm van coaching. Gewoon net even die aandacht geven die nodig is om zelf weer in beweging te komen.

  Coaching - Talking Minds

  Je visie zal pas duidelijk zijn wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.
  Coaching is iets heel persoonlijks

  In de coaching gesprekken kan je heel dicht bij jezelf komen. Essentieel voor het succes is dan ook de klik tussen de gecoachte en de coach. Daarom vind ik het van belang dat bij interesse, er eerst een uitgebreid gesprek komt waar we kennismaken en bespreken wat er speelt. Na dit eerste gesprek kunnen zowel de gecoachte als de coach aangeven of ze er vertrouwen in hebben. Dit eerste gesprek is uiteraard kosteloos en vrijblijvend en levert je zeker al de nodige inzichten op.

  LOOPBAANCOACHING
  Bij loopbaancoaching staat het werk centraal.

  Ontdek met loopbaancoaching wat je wilt en wat er moet veranderen. Signalen over ontevredenheid worden opgepakt door de medewerker zelf, maar ook door zijn of haar werkgever.

  • Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan?
  • Wanneer ben je echt in je element en vliegt de tijd voorbij?
  • Wat kost je energie en wat frustreert je?
  • Functioneer je onvoldoende volgens je werkgever?
  • Wil je je leidinggevende rol of je persoonlijke effectiviteit verstevigen?

  In alle gevallen is het goed om er iets mee te doen. Bij loopbaan coaching komen de volgende vragen aan bod:

  • Wie ben ik en wat wil ik?
  • Wat kan ik en wat ga ik nu doen?

  personal coaching Haarlem

  PERSOONLIJKE COACHING
  Een begeleidingstraject dat geheel is afgestemd op wie je bent als persoon.

  Het grote verschil tussen personal coaching en alle andere vormen van leren is dat in deze vorm van coaching jijzelf centraal staat en niet de leerstof, zoals bij een cursus of opleiding. Jouw coachingsdoelen, gekoppeld aan je talenten, kracht, verlangens, blokkades en ontwikkelpunten geven een eigen richting aan het coachingsproces dat is afgestemd op jouw leerstijl.

  Leer jezelf beter kennen.

  In de begeleiding wordt altijd een relatie gelegd tussen wat je wilt in je werk en wie jij bent als persoon. De zelfkennis die dat oplevert biedt oplossingen voor steeds terugkomende problemen of vragen op het werk.

  Hoe gaat coaching in zijn werk?

  In de eerste fase wordt de persoonlijkheid in kaart gebracht. Tijdens de tweede fase wordt gekeken naar de interesses en hoe die zijn te koppelen aan beroepen, branches en bedrijfscultuur. In de derde fase gaan we in op rekeninghoudend zijn met de situatie, werk- en opleidingsachtergrond.Er wordt verder ingezoomed op de persoonlijkheid en de interesses van concrete, realistiche mogelijkheden voor werk.Tot slot worden concrete en realistische doelen geformuleerd en een stappenplan gecreeërd om deze doelen te realiseren.

  Mediation - Talking Minds

  Hieronder vindt u algemene informatie over wat mediation is, wat mijn rol als mediator daarin is, de voorwaarden en het verloop van een mediation.
  Wat is Mediation?

  Geschillen kun je oplossen door een rechter in te schakelen, maar soms werkt mediation beter. Mediation is door de rechterlijke macht dan ook volledig erkend als methode om geschillen te beslechten. De rechtbank verwijst zelfs zaken naar een mediator door, als zij vindt dat partijen eerst moeten proberen er onderling uit te komen. Partijen kunnen ook zelf tot mediation besluiten. In dat geval spreken de partijen af hun geschil aan de mediator voor te leggen die, onder vooraf gestelde voorwaarden en omschreven doelen, tracht een oplossing te bereiken.

  Mediation kent veel voordelen, namelijk:
  • Snelheid.
  • Kostenbeheersing
  • Informele procedure
  • Deskundige gespreksbegeleiding
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Verbetering van de onderlinge relatie
  Voorwaarden
  • U komt vrijwillig. U kiest er bewust voor om te proberen er onderling uit te komen. U mag de mediation dus ook beëindigen als u er niet meer onderling wilt uitkomen.
  • Zolang de mediationgesprekken gaande zijn, geldt een staakt-het-vuren. Eventuele lopende procedures en andere acties worden voorlopig stilgezet.
  • Beide partijen spannen zich in om een positieve bijdrage aan de oplossing te leveren.
  • Als u namens een organisatie spreekt hebt u voldoende mandaat om bindende afspraken te kunnen maken.
  • Alles wat u tijdens de mediation bespreekt blijft vertrouwelijk, tenzij u onderling anders afspreekt.
  • U bent pas gebonden aan afspraken als u die in een schriftelijke overeenkomst aan het einde van de mediation vastlegt.

  mediation Haarlem

  Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.
  Verloop van de mediation

  Twee belangrijke uitgangspunten van mediation zijn: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden verplicht aan een mediation mee te doen. Zij doen dit altijd uit vrije wil, omdat ze serieus willen proberen in onderling overleg een oplossing te vinden. De deelnemers en de mediator spreken verder af dat wat zij bespreken vertrouwelijk is. Dat vergemakkelijkt het overleg. Aan het begin van de mediation ondertekenen de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Dit is de formele afspraak om te proberen het geschil door mediation op te lossen. Het is tevens de opdracht aan de mediator om dit proces te begeleiden.

  Het informele, flexibele mediationgedeelte.

  De partijen stellen zich actief op en worden tot overleg gestimuleerd. In dit overleg staan de belangen van beide partijen centraal. Partijen worden begeleid bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt nooit opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Het gaat om úw oplossing. Afspraken kunt u desgewenst in een overeenkomst vastleggen. Daarmee eindigt de mediation.