939395

Hoe bewaak je de onderlinge
cohesie bij verandering?

Klant: Global Farmaceut

Centrale vraag:

Hoe kunnen we de onderlinge cohesie bewaren terwijl we transformeren door nieuw leiderschap en veranderende marktomstandigheden?”

Aanpak:

Als eerste zijn alle uitdagingen organisatiebreed met elkaar besproken. Waarom nemen we als organisatie deze stappen? Tegelijk is voor ieder het wenkend perspectief geboden; wat kunnen de veranderingen ons opleveren? Vervolgens is er geïnventariseerd en doorgenomen wat er voor de organisatie en de teams nodig is om het in de praktijk te kunnen toepassen.

In maatwerksessies is binnen en tussen de teams aan passende oplossingen gewerkt. Deze oplossingen zijn op een veilige manier besproken en geoefend, zodat ieder deze ook buiten de teamsessies daadwerkelijk in de praktijk kon realiseren. Gedurende dit traject was er de mogelijkheid om 1 op 1 coaching aan te vragen om evt. persoonlijke barrières te bespreken en weg te nemen.

Resultaat

Aantoonbare betere cohesie en onderlinge samenwerking, ook cross-functioneel. Teams en individuen die elkaar vinden, ook (en juist) als er druk wordt ervaren. Men kent niet alleen elkaars kracht maar maakt er ook op de juiste momenten gebruik van.

Bakenessergracht 52
2011 JX Haarlem
Tel+31 (0) 6 2456 2157

© 2021 TALKING MINDS ALL RIGHTS RESERVED