778322

Training en coaching
gericht op modern leiderschap

Klant: Grote Global Corporate organisatie

Centrale vraag:

Hoe ontwikkel je moderne leiderschapskwaliteiten binnen een grote organisatie?”

Aanpak

Aan de hand van verschillende tools zoals Insights Discovery, Covey, Situationeel Leiderschap en Systemisch werken is een programma opgesteld om high potentials binnen de organisatie op een effectieve, mentaal gezonde manier te laten doorstromen naar meer senior leadership rollen. Het programma bestond uit teamsessies en individuele leiderschapscoaching.

Resultaat

Alle deelnemers zijn doorgegroeid naar een senior leadership rol. Zij hebben diverse vaardigheden geleerd om een omgeving te creëren waar hun teamleden maximaal tot hun recht komen, continue waarde leveren voor klanten en voor de organisatie en zichzelf te blijven ontwikkelen door te reflecteren en hierop actie op te ondernemen.

Daarnaast is onder de deelnemers het externe verloop substantieel minder groot dan in de rest van de organisatie.

Bakenessergracht 52
2011 JX Haarlem
Tel+31 (0) 6 2456 2157

© 2021 TALKING MINDS ALL RIGHTS RESERVED